iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
ΣΥΡΙΖΑ

Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ΣΥΡΙΖΑ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Οι βουλευτές Ηρακλείου Μιχάλης Κριτσωτάκης και Μαρία Διακάκη, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσαν από κοινού:

Ø      Αναφορά προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμούμε θέμα "Πρόσληψη ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών στην εκπαίδευση σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινόμενων σχολικής βίας και εκφοβισμού»".

Ø      Αναφορά προς τον υπουργό Εσωτερικών με θέμα "Παράταση προγραμμάτων για Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας"

Ø      Ερώτηση, από κοινού με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Τάσο Κουράκη, προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα "Μεθοδεύουν συμπτύξεις τμημάτων και αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα".

Επίσης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Ηρακλείου Μιχάλης Κριτσωτάκης και Μαρία Διακάκη, από κοινού και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων:

Ø      Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους υπουργούς:-Οικονομικών & Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα "Ανακεφαλαιοποίηση ελληνικών τραπεζών".

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση