iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
μητρότητα

Παραμένουν άδειες μητρότητας και ανατροφής


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Yπαναχώρησε από την αρχική του θέση το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και δέχτηκε τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη και του υπουργείου Εργασίας σχετικά με το καθεστώς των αδειών μητρότητας και αδειών ανατροφής.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αναφορές πολιτών προς την ανεξάρτητη Αρχή, που κατήγγειλαν ότι πολλές υπηρεσίες αφαιρούν από την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου που δικαιούνται οι πατέρες υπάλληλοι (ν. 3528/2007, άρθρο 53 παρ. 2) την εξάμηνη άδεια μητρότητας που έχουν λάβει οι μητέρες των παιδιών από τον ΟΑΕΔ (ν. 3655/20008, άρθρο 142) και μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργείων, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετέβαλε την άποψή του.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση