iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
αποκεντρωμένη διοίκηση εργαζόμενοι

Μετέωροι οι εργαζόμενοι της Αποκεντρωμένης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου απέρριψε την αίτηση για προσωρινή διαταγή των 11 από τους 16 εργαζομένους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που από τις 13 Νοεμβρίου 2012 έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και διεκδικούσαν την επιστροφή στις δουλειές τους, μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την αίτηση, οπότε οι εργαζόμενοι παραμένουν μετέωροι μέχρι την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα συζητηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου στις 23 Μαρτίου 2013.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση