iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017
Περιφέρεια Ρυθμιστικό

Στην επιτροπή διαβούλευσης το χωροταξικό


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου η περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης, με θέμα τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα "Καλλικράτης") και τη μελέτη αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Εισηγητής θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση