iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

"Πράσινο" το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αξιολογήθηκε και κατατάχθηκε μεταξύ 250 Πανεπιστημίων στον κόσμο σε σχέση με τη λειτουργικότητά του και την περιβαλλοντική του συνείδηση.

Κατέλαβε την 123η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη "UI GreenMetric" ανάμεσα σε καταξιωμένα Ιδρύματα, ενώ είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που περιλαμβάνεται στην κατάταξη αυτή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση