iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
Γυναίκα κάπνισμα

Έχουμε καιρό: Ευτυχώς....


Οι καπνιστές που κόβουν το κάπνισμα πριν μπουν στη μέση ηλικία ζουν, λέει, σχεδόν όσο οι άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε κάπνισαν. Ευτυχώς. Έχουμε καιρό ακόμα...

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση