iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
γεωτεχνικό επιμελητήριο

Τίτλοι τέλους στον οικοδομικό συν/σμό γεωτεχνικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ ανακοινώνει ότι στη συνεδρίασή της την 24η/1/2013 αποφάσισε "την αναστολή των διαδικασιών για τη σύσταση του οικοδομικού συνεταιρισμού" που είχε ξεκινήσει σε παρελθόντα χρονικό διάστημα και "την άμεση επιστροφή των μερίδων στους δικαιούχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην ΑΤΕ".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 28-1-2013 και είναι ευθύνη της τράπεζας να την ολοκληρώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, λόγω του μεγάλου αριθμού (169) των δικαιούχων. Το ποσό που θα πιστωθεί αντιστοιχεί σε 150 € για κάθε μερίδα και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ενημερωθούν από τους λογαριασμούς τους".

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση