iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχής


Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια σημερινής ανακοίνωσης της εταιρίας, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», από σήμερα 24 Ιανουαρίου 2013, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς των μετοχών της.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τον τίτλο της εταιρίας. Η ανακοίνωση της εταιρίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.athex.gr.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση