iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
στήριξη επιχειρηματικότητας Ρέθυμνο

Γραφεία υποστήριξης επιχειρηματιών στο Ρέθυμνο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Γραφεία Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, με σκοπό την καλύτερη υποβοήθηση των τοπικών οικονομιών, ιδρύει το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, στις έδρες των καλλικρατικών δήμων του νομού, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους.

Οι Δήμοι αναλαμβάνουν τη στελέχωση των Γραφείων με προσωπικό που θα είναι επιφορτισμένο για τις επαφές με τους επιχειρηματίες-δημότες τους, καθώς επίσης και τις λειτουργικές δαπάνες των γραφείων, ενώ το Επιμελητήριο αναλαμβάνει την έγκαιρη παροχή προς τα γραφεία του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού και την υποστήριξη σε τεχνογνωσία.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση