iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
ρεθυμνο

Συνεδρίασε το ΔΣ στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκρότησε τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, η σύνθεση της οποίας είναι ως εξής: α) Πρόεδρος: Γεώργιος Γιακουμάκης, α) Α' αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, γ) Β' αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Μανιουδάκης, δ) γεν. γραμματέας: Ιωάννης Δαφνομήλης, και ε) οικ. επόπτης: Γεώργιος Πολιουδάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση