iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Ημερολόγιο κρητικής διατροφής

Επανεκδίδεται το "Ημερολόγιο" της κρητικής διατροφής


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η μεγάλη ζήτηση του "Ημερολογίου Κρητικής Διατροφής 2013" είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των αποθεμάτων του βιβλίου.  Για το λόγο αυτό η Εκτελεστική & Διαχειριστική Επιτροπή του "Αγροτικού Αυγούστου", μετά από ομόφωνη απόφασή της, λόγω μη οικονομικής δυνατότητας επανέκδοσής του, αποφάσισε τη διάθεσή του στη συμβολική τιμή των 5€, έτσι ώστε να καλυφθεί η δαπάνη και της τρίτης ( Γ') επανέκδοσής του.

Το "Ημερολόγιο του Αγροτικού Αυγούστου 2013", έκδοση Γ', όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Χανίων, διατίθεται από το γραφείο του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Ελευθέριου Αμπαδιωτάκη (Κυδωνίας 29, Α' όροφος).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση