iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
Σχολείο - Πίνακας

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τις επόμενες μέρες θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει αξιολόγηση για 180.000 εκπαιδευτικούς. 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης, όπως δημοσιεύουν τα "Νέα", ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες.

1. Στην κατηγορία "Εκπαιδευτικό περιβάλλον" κριτήρια είναι:- διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες- παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη- οργάνωση της σχολικής μονάδας2. Στην κατηγορία "Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας" τα κριτήρια είναι:- βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και των αναγκών των μαθητών- στόχοι και περιεχόμενο- διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα3. Στην κατηγορία "Διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών" τα κριτήρια είναι:- προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία- διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα- εμπέδωση νέας γνώσης, αξιολόγηση μαθητών4. Η κατηγορία "Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει τα κριτήρια:- τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις- συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της- επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς5. Στην κατηγορία "Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού" ως κριτήρια ορίζονται:- τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη- επαγγελματική ανάπτυξη

Πηγή: newsbeast.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση