iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017
Αποχέτευση

400.000 ευρώ για τις Ποταμιές


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Με το ποσό των 400.000 € χρηματοδοτείται ο Δήμος Χερσονήσου από το υπουργείο Ανάπτυξης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ποταμιών.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης θα ετοιμαστούν τα τεύχη δημοπράτησης της υπάρχουσας τεχνικής μελέτης, προκειμένου να αναδείξει ανάδοχο και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση