iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Εκδήλωση για τις επιχορηγήσεις του προγράμματος "Leader"


Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίουστις 6.30 το απόγευμα θα γίνει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου εκδήλωση για το πρόγραμμα "Leader".  

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 5%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 6.802.185,23€ (με επιχορήγηση 4.453.094,54€). Οι προκηρυσσόμενες δράσεις αφορούν σε ιδιωτικά έργα όπως: μεταποίηση - τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες, είδη διατροφής, αγροτουριστικά καταλύματα (μόνο για αγρότες), εναλλακτικό τουρισμό, δίκτυα επιχειρήσεων αλλά και σε δημόσια έργα, όπως: αναπλάσεις οικισμών, έργα προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση